Samtykkeerklæring - Turneringsregler, præmie-, rang-, deltager- & ventelister

Deltageren er bekendt med, at der under arrangementet ikke må medbringes materiale og/eller genstande som har til formål at reklamere for produkter og/eller tjenesteydelser, ud over det tøj deltageren er i klædt, og at deltageren ikke må bære logoer, firmanavn eller lignende for spilrelaterede virksomheder, der ikke har licens til at udbyde spil i Danmark.

Enhver overtrædelse af ovenstående regler, vil kunne medføre diskvalifikation uden refundering af betalt turneringsgebyr og bortvisning fra Casino Odense.

Deltageren erklærer sig endvidere indforstået med at overholde de for turneringen gældende regler, der forefindes på vores hjemmeside, samt Casino Odenses husregler. Dette samtykke gælder i 2 år, hvorefter det slettes.

Deltageren er indforstået med at Casino Odense kan offentliggøre/overdrage præmie-, rang-, deltager- & ventelister  på/til diverse medier.